Portal de Grups d'Investigació

Els grups d'investigació són associacions lliures i voluntàries del personal investigador de la Universitat d'Alacant entorn d'una línia d'investigació determinada. La seua finalitat serà la generació de coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes nous corresponents a la investigació bàsica i/o aplicada, així com la transferència de coneixement tant tecnològic com humanístic.

Els grups d'investigació de la Universitat d'Alacant, es troben disponibles agrupats per:

D'altra banda, a través del Cercador de les activitats investigadores, es poden identificar els grups d'investigació que millor encaixen segons les necessitats tecnològiques i els sectors d'activitat de les empreses.

Normativa sobre grups d'investigació de la Universitat d'Alacant (Aprovada en Consell de Govern de 30 de Juny de 2008 - BOUA 4 de Julio de 2008).