Vicerectorat d'Investigació

Foto vicerrector

Juan Mora

Vicerector d'Investigació

 

La Universitat d'Alacant ha experimentat en els últims anys un notable avanç en la seua projecció nacional i internacional gràcies al substancial increment en els resultats obtinguts pels nostres Grups d'Investigació. El meu compromís com a Vicerector d'Investigació és el de continuar avançant en aquesta línia, fomentant la investigació en tots els camps científics i tecnològics. Per a això és fonamental facilitar i estimular l'activitat investigadora del personal docent i investigador en entorns saludables i paritaris, apostar per la retenció i captació de jove talent investigador i fomentar la cooperació científica i la internacionalització dels nostres grups d'investigació. 

Per a aconseguir aquest enorme repte, em valc de la meua experiència professional i de la qual he adquirit durant els últims anys al capdavant del Secretariat d'Investigació. També compte amb la de les Directores de Secretariat i de l'Escola de Doctorat que m'acompanyen en aquest projecte, així com d'un equip humà de reconeguda experiència i prestigi: tots els tècnics i gestors dels diferents Serveis i Unitats que formen part essencial d'aquest vicerectorat.

Anime a tota la Comunitat Universitària a compartir amb nosaltres aquest objectiu i em pose a la vostra disposició perquè, entre tots, aconseguim que la Universitat d'Alacant es convertisca en un referent d'excel·lència internacional en matèria d'investigació.