Saltar apartados

Secretariat de Professorat

  • Director: David Guijarro Espí
  • Secretària administrativa: M. José Pérez García
  • Telèfon: 965 90 9311
  • E-mail: s.ordaca@ua.es
  • Funcions: Assumeix funcions de direcció pel que fa a la dotació i modificació de places docents (POD), Mobilitat del Professorat, Període Sabàtic i supervisió de l'aplicació del Model de Plantilla.

Normativa interna

Pla d'Ordenació Integral (aprovat en Consell de Govern Extraordinari 15/02/2007). Capítol V: Programa de Modulació del complement autonòmic derogat per acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2018.

Modificació de l'apartat III.3.5., "Crèdits impartits en tercer cicle del POI". (aprovat en Consell de Govern de 29 d'abril de 2009).

Pla d'estabilitat i de promoció del professorat de la Universitat d'Alacant (aprovat en Consell de Govern de 27/05/2010).

Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regula la dedicació docent del personal docent i investigador/a funcionari/a o amb contracte laboral indefinit.

Modificació de la normativa de la Universitat  d'Alacant per la qual es regula la dedicació docent del personal docent i investigador funcionari o amb contracte laboral indefinit (entrarà en vigor a partir del curs acadèmic 2019/2020).

Normativa Comissions Avaluadores concursos places docents i barems

Cossos Docents Universitaris

Normativa de la Universitat d'Alacant per a la regulació dels concursos d'accés als cossos docents universitaris (aprovada en Consell de Govern de 27/02/2009 i modificada pels Consells de Govern de 30/07/2009, 25/02/2016 i 09/05/2016). Resum de terminis.

Normativa reguladora de les convocatòries de concurs públic de places dels cossos docents universitaris de la Universitat d'Alacant per a la seua ocupació en règim d'interinitat. (aprovada en Consell de Govern de 23/11/2007. Modificada en Consell de Govern de 27/02/2009).

Professorat Contractat (Contractat Doctor i Col·laborador)

Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els concursos per a la contractació de professor Contractat Doctor o professora Contractada Doctora en règim d'interinitat (aprovada en Consell de Govern de 26 d'octubre de 2016).

Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els concursos d'accés per a la contractació de professor Contractat Doctor o professora Contractada  Doctora (aprovada en Consell de Govern de 28 de març de 2019).

Professorat contractat temporal (Ajudant Doctor, Ajudant i Associat)

Norrmativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els processos de selecció per a la contractació d'Ajudants Doctors o Doctores, Ajudants i Professors Associats o Professores Associades (aprovada en Consell de Govern de 27/05/2010 i modificada pel Consell de Govern de 25/01/2017 i el Consell de Govern de 17/05/2018). Correcció d'errors de la modificació de la normativa aprovada en Consell de Govern de 17 de maig.

Instrucció de Secretaria General i del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat per la qual s’estableix l’obligatorietat d’utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de les sol·licituds, les comunicacions, les notificacions i la tramitació en els processos de selecció per a la contractació d’Ajudants Doctors i Doctores, Ajudants i Professors Associats o Professores Associades.

Barems per a la contractació de personal docent i investigador en règim laboral temporal (aprovat en Consell de Govern de 27/05/2010, corregida errata en Consell de Govern de 30/06/2010 i modificat en Consell de Govern de 29/10/2015).

Personal laboral fix (Investigador Doctor)

Normativa de la Universitat d'Alacant per a la contractació de personal laboral fix com a personal investigador/a doctor/a que haja finalitzat el programa Ramón i Cajal i haja obtingut el certificat I3.(aprovada en el Consell de Govern de 28 de setembre de 2015 i publicada en el BOUA de 2 d'octubre).

Períodes Sabàtics

Normativa sobre períodes sabàtics de la UA, aprovada en Consell de Govern de 20/12/2002, modificada en Consell de Govern de 30/01/2013, i, publicada en el BOUA de 30/01/2013.

Altres

Enllaços d'interès

Reconeixement de les tutories virtuals.

Taula de dedicacions i hores de tutories del PDI.

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3481

Fax: (+34) 96 590 9914

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464