Saltar apartados

Reconeixement extern de la qualitat

Rànquings Internacionals

La qüestió dels rànquings té molt impacte mediàtic, encara que ha de ser contextualitzada. La construcció dels rànquings obeeix en ocasions a motivacions que no es relacionen de forma fidel amb l'acadèmic i la recerca. Es construeixen a partir d'indicadors que poden descontextualizar la informació i es comet el risc de comparar magnituds (i universitats) que són molt heterogènies. Açò és així perquè es parteix de l'assumpció d'un model erroni de qualitat institucional: s'assumeix per a construir aquests rànquings que la qualitat institucional pot establir-se a partir d'elements mesurables, comparables en totes les universitats, quan la qualitat està en funció dels objectius que es marca una institució, dels col·lectius interns que la componen, del seu context social i econòmic i de l'entorn en el qual aqueixa universitat es troba i les repercussions que sobre aquest genera.

Açò no impedeix que la Universitat d'Alacant compte amb una bona presència en aqueixos rànquings, a voltes de forma global i altres vegades representada per una o diverses de les seues titulacions.

Es mostra en aquesta pàgina una relació detallada de la posició de la Universitat d'Alacant en els diferents rànquings. Com es pot veure, hi ha una gran varietat d'indicadors, i els resultats poden diferir molt. Convé doncs, fugir d'una consideració restrictiva dels rànquings, per a mesurar universitats que moltes vegades no són comparables entre si, i acudir a elements de comparació més específics, millor definits. Treballem també amb aqueix objectiu.

 

Rànquing de Xangai (ARWU) 2018)

L'ARWU analitza més de 4000 universitats de tot el món, i publica un rànquing amb les quals considera 1000 millors. Aquest rànquing és doble: un de global per a la universitat en el seu conjunt, i un d'específic, per a diferents especialidades.en aquest rànquing específic, hi ha set disciplines de la UA que apareixen entre les 500 millors del món, segons aquest rànquing. Convé recordar que la UA no està entre les 500 primeres del món ni per nombre d'alumnes ni per nombre de grups de recerca ni per pressupost, per la qual cosa aparèixer en aquest rànquing és molt destacable, sobretot tenint en compte que un element de molt pes en aquest rànquing és tenir premis Nobel entre el professorat o entre els egressats, cosa que, de moment, la UA no té.

Posició Universitat d'Alacant: 801-900

 

Rànquing de Xangai per àrees (ARWU 2019)
Àrea Posició / Rang

Gestió Turística i Hotelera

(Hospitality and Tourism Management)

 

 39

12ªen impacte

de publicacions

 Enginyeria Química

(Chemical Engineering)

 201-300

Ingeniería de las Ciencias de la Energía

(Energy Science & Engineering)

301-400

Econòmiques

(Economics)

 401-500

Direcció d'Empreses

(Management)

401-500

 Química

(Chemistry)

 401-500

Enginyeria de les Ciències Ambientals

(Environmental Science & Engineering)

 401-500

Ecologia

(Ecology)

 401-500

Administració i Direcció d'Empreses

(Environmental Science & Engineering)

 401-500

 

QS World University Rànquings

Es tracta d'un rànquing que analitza les que considera 1000 millors universitats del món (950 en realitat). Ofereix resultats tant globals, com per especialitats.

Analitza els següents paràmetres: reputació acadèmica, reputació de l'ocupador, ràtio Faculteu / Estudiant, citacions per facultat, ràtio internacional de Facultat, ràtio d'estudiants internacionals.

 

En el rànquing QS 2020, la UA apareix en la posició 701-750

En el rànquing QS 2019, la UA apareix entre les millors del món en quatre especialitats


Àrea Posició / Rang
Linguistics 251-300
Chemistry 351-400

Economics and Econometrics

351-400
Arts and Humanities 451-500

 

CWTS Leiden Rànquing 2018

Aquest rànquing arreplega també quasi 1000 universitats (903, exactament), que són les que, segun els seus indicadors, apareixen entre les millors. És un rànquing en el qual el major pes ho té la publicació d'articulos en revistes indexades en la Web of Science, recollides per Clarivate Analytics.

Posició Universitat d'Alacant a nivell mundial:  687

Posició Universitat d'Alacant a Espanya: 22

La UA apareix en aquest rànquing en totes les seues àrees:

Àrea Posició a nivell mundial
Posició en Espanya
Social Sciencies and Humanities 426  19
Life and Earth Sciencies 469  21
Physical Sciencies and Engineering  492  15

Mathematics and Computer Science

526  22

 

Biomedical and Health Sciencies

 

 826

 32

 

 

NTU Ranking 2018

Empra mètodes bibliométricos per a analitzar i classificar les representacions científiques de les millors 800 universitats del món. Es basa en informació obtinguda d'Essential Science Indicators (ESI), en funció del nombre d'articles publicats de revistes i nombres de cites. Per a avaluar el rendiment obté informació d'ESI, ISI i Web of Science Core Collection (WOS), que inclou SCI i SSCI, i Journal Citation Reports (JCR).

Posisión àrea Natural Sciences: 451-500

Posisión àrea Chemistryical Engineering: 301-350

Posisión àrea Chemistry: 243

Posisión àrea Civil Engineering: 301-350

Posisión àrea Materials Science: 451-500

Posisión àrea Mathematics: 451-500

Posició Universitat d'Alacant a nivell mundial: 751-800

 

THE World University Rànquing 2020

Analitza 1500 institucions de tot el món a partir de tretze indicadors que pretenen representar la totalitat de les activitats universitàries. S'orienta a àmbits com la recerca, la docència, la transferència del coneixement i la internacionalització. Dos dels indicadors, amb un pes important, es basen en la reputació de la docència i de la recerca, la informació de la qual és recaptada a través d'enquestes realitzades a una mostra significativa d'experts acadèmics.

Posició Universitat d'Alacant (2020): 801-1000

Posició àrea "Education" (2019): 301-400

Posición área "Arts & Humanities (2019): 401+

Posició àrea "Engineering & technology" (2018):  301-400

Posició àrea "Business & Economics" (2019): 501+

Posició àrea "Life Sciencies" (2019): 501-600

Posició àrea "Physical Sciencies" (2019): 501-600

Posició àrea "Computer Sciencies (2019)": 501-600

Posició àrea "Social Sciencies" (2019): 601+

Posición área Pre-clinical, Clinical & Health (2019): 601+

 

 

THE Young University Rankings 2018.

Aplica la mateixa metodologia que el rànquing THE World University. La ponderació dels indicadors és recalibrada per a reflectir el perfil de la missió de les universitats que tenen menys de 50 anys de creació.

Posició 201-250

 

 

THE Europe Teaching Ranking 2019

En la seua metodologia, utilza tretze indicadors de rendiment, set dels quals procedeixen dels resultats de l'Enquesta europea d'estudiants i representen el 50 per cent de la puntuació final. L'enquesta examina una sèrie de qüestions clau, inclosa la participació dels estudiants en els seus estudis, la interacció amb els docents, les oportunitats per a desenvolupar habilitats i punts de vista sobre la qualitat dels serveis en la seua institució.

Posició Universitat d'Alacant: 151-200

 

THE University Impact Rànquing 2019

Aquesta classificació mesura l'adaptació de les universitats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

Posició Universitat d'Alacant en Igualtat de Gènere sobre Impacte Social i Econòmic: 101- 200

   The Life Sciences
   
   
   
   

 

 

    

 

 

     

 

 

 
Rànquing web of Universities

El rànquing mesura l'impacte i la visibilitat en un entorn acadèmic obert com és el motor de cerca Google Scholar, podent-se verificar totes les dades de les universitats. S'analitzen 4.000 universitats de tot el món. A partir dels perfils personals dels investigadors en Google Scholar es calcula el nombre total de cites de les universitats.

Posició Universitat d'Alacant: 20 a nivell nacional i 560 a nivell internacional

 

CWUR World University Rankings

Mesura la qualitat de l'ensenyament i la capacitació dels estudiants, així com el prestigi dels membres de la facultat i la qualitat de la seua recerca sense dependre d'enquestes i presentacions de dades universitàries. Utilitza vuit indicadors per a classificar les 1000 millors universitats del món:

1) Qualitat de l'educació, mesura pel nombre d'egressats de la universitat que han guanyat importants premis internacionals, premis i medalles en relació amb la grandària de la universitat [25%]

2) Ocupació de egresats, mesurat pel nombre d'egressats d'una universitat que han ocupat llocs de CEO en les principals empreses del món en relació amb la grandària de la universitat [25%]

3) Qualitat de la facultat, mesura pel nombre d'acadèmics que han guanyat importants premis internacionals, premis i medalles [25%]

4) Publicacions, mesures pel nombre de treballs de recerca que apareixen en revistes de bona reputació [5%]

5) Influència, mesura pel nombre de treballs de recerca que apareixen en revistes altament influents [5%]

6) Citacions, mesures pel nombre d'articles de recerca altament citats [5%]

7) Ampli impacte, mesurat per l'h-Index de la universitat [5%]

8) Patents, mesurat pel nombre de sol·licituds internacionals de patents [5%]

Posició Universitat d'Alacant: 708

O-Multirank 2019

Compara paràmetres de diverses universitats

 

Ranking UniRank

Es basa en un algorisme que inclou 5 mètriques web imparcials i independents extretes de 4 fonts d'intel·ligència web diferents (Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow)

Posició a nivell nacional: 10ª

Posició a nivell de la Comunitat Valenciana:

Posició a nivell Mundial 337 

Rànquings Nacionals

Rànquing de Transparència de la Fundació Compromís i Transparència

És un rànquing que valora la publicitat de la informació, i el compliment de certs estàndards de transparència. La UA està en la tercera posició d'Espanya, sobre un total de poc més de 80 universitats.

Tercer lloc en el rànquing en transparència de l'informe de la Fundació Compromís i Transparència 2016

 

Rànquing d'universitats espanyoles d'El Mundo

Es tracta d'un rànquing nacional, que valora diferents aspectes de les titulacions, per a oferir un resultat de les cinc millors universitats per a estudiar cada disciplina, sempre segons els seus indicadors. Resultats del Rànquing en 2019.

Concepte/Àrea Posició
Treball Social
Òptica i Optometria
Turisme
Nutrició i Dietètica

 

Rànquing Millors Màsters 2019
Màster Posició
Propietat Industrial i Intel·lectual (Lvcentinvs)
Gestió Pesquera Sosenible

 

Rànquing Universitat-Empresa de la Fundació Everis

És un rànquing nacional. El rànquing de la Fundació Everis té la particularitat que es basa en l'opinió dels ocupadors. Es realitza una enquesta a ocupadors (enguany s'ha fet a 3.545 empreses), preguntant-los si els egressats de la Universitat tenen les competències necessàries per a l'acompliment del seu trabajo.la UA és laª 1 d'Espanya en el camp de Salut i Benestar, i apareix en vuitè lloc en els camps d'Administració d'empreses, Economia i Dret.

Àrea  Posició
Salut i Benestar (Titulacions UA: Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Òptica i Optometria, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Treball Social)

Administració d'empreses, Economia i Dret (Titulacions UA: Administració, Gestió i direcció d'empreses, Economia, Gestió i Administració Pública, Turisme, Dret, Dret i Administració i direcció d'empreses)

 U-Rànquing 2018

El document U-Rànquing (Indicadors Sintètics del Sistema Universitari Español) 20187 presenta la cinquena edició dels resultats de les universitats en les seues activitats docents, de recerca,  innovació i desenvolupament tecnològic, oferint una ordenació de les institucions per a cada àmbit i per al conjunt de les activitats universitàries. La UA es troba en el setè nivell nacional.

Reconeixement de la qualitat a les titulacions

Quan una titulació te reconegut un segell internacional de qualitat, significa que compleix amb els més alts estàndards de qualitat establits a nivell europeu, i que els competències adquirides i els resultats d'aprenentatge aconseguits satisfan els exigències dels institucions acadèmiques i professionals vinculades a aqueix àmbit. El fet que els col·legis o entitats professionals recolzen el segell implica que dónes de l'empresa és reconeix que els competències que ha adquirit l'alumnat egressat en aqueixes titulacions són els més adequades per a l'acompliment laboral en qualsevol estat europeu.

A més, a ser un estandar internacional, és facilita la mobilitat acadèmica entre estudiants, així com la mobilitat professional entre les i els titulades.

 

El segell EUR-ACE® és gestiona dónes de l'European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) de manera descentralitzada a través d'agències nacionals com ANECA i l'Institut de l'Enginyeria d'Espanya (IIE). Està internacionalment reconegut, ja que facilita tant la mobilitat acadèmica com la professional en permetre identificar programes d'enginyeria d'alta qualitat a Europa i més enllà dels seues fronteres.

 

El segell Euro-Inf és gestiona dónes de l'European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) de manera descentralitzada a través d'agències nacionals, juntament amb ANECA, el Consell general de Col·legis d'Enginyeria en Informàtica (CCII) i el Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyeria Tècnica en Informàtica (CONCITI). Està internacionalment reconegut, ja que facilita tant la mobilitat acadèmica com la professional en permetre identificar programes d'informàtica d'alta qualitat a Europa i més enllà dels seues fronteres.

 

Altres reconeixements

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3650

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464