Saltar apartados

2017-2018_programa estudis propis (PEP) de la Universitat d'Alacant per a ocupació dirigida a joves amb discapacitat intel·lectual inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil

ORGANITZA I DIRIGEIX :

 

 
LOGO ua  
FINANÇA:  
Fundacion Onze

Fons Social Europeu

COL·LABORA:  
LOGO UPAPSA  

DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA DE ESTUDIS PROPIS

PEP EN "COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT"

Aprobació per Consell de Govern de la UA 29/11/2017

TÍTOLS QUE ES RECONEIXEN

TÍTOL

CRÈDITS

OBJECTIUS

EXPERT/A en COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

20

Perfeccionament i especialització professional

ESPECIALISTA en COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

30

Aplicació de les matèries de qualsevol branca del saber en activitats professionals

COL·LECTIU AL QUE VA DESTINAT. REQUISITS

JOVES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL INSCRITS EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL.

 • Requisits que haurà de complir l'alumnat sol·licitant:

1. Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la Comunitat Valenciana.

 

2. Tenir una edat compresa entre els 18 i els 30 anys.

 

3. Estar inscrits o inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs. Per a estar inscrit es requereix el compliment dels següents requisits:

3.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

3.2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

3.3. En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.

3.4. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

3.5. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 

3.6. Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. Manifestar el desig de formar-se.

En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.

 

3.7. Poder desplaçar-se amb autonomia a la universitat.

 

3.8. No tenir problemes de salut mental greu.

 

3.9. Tenir habilitats acadèmiques bàsiques de competències mínimes en lecto-escriptura i càlcul.

 

3.10. Manifestar una conducta social ajustada.

 

4. En defecte d'açò, la modificació de la Llei 18/2014 d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficàcia, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat amb data 24 de desembre de 2016, estableix en l'article 98.5 que "la inscripció o renovació com a demandant d'ocupació en un servei públic d'ocupació implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si es compleixen els requisits arreplegats en l'article 97. La data d'inscripció en el sistema correspondrà amb la data d'inscripció o de renovació com a demandant d'ocupació".

 

FINANÇAMENT I AJUDES

El PEP en "Competències personals i laborals en entorns d'ocupació amb suport" està co-finançat pel Fondo Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, i per la Fundació ONCE, Organisme Intermedi de l'esmentat Programa Operatiu.

 

Les ajudes destinades cobreixen els costos del desenvolupament del curs quedant exempt l'alumnat del pagament de taxes.

El nombre d'estudiants amb diversitat intel·lectual que es podran beneficiar d'aquestes ajudes serà com a màxim de 15.

OBJECTIUS

 

1. Oferir formació per a facilitar la inserció laboral a través de la modalitat d'ocupació amb suport.

 

2. Oferir formació personalitzada amb la finalitat de promoure la participació de l'alumnat com a membres de ple dret en la seua comunitat.

 

3. Contribuir al desenvolupament personal i autònom de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual.

CONTINGUTS I HORARI

ASSIGNATURA

CRÈDITS

TÍTOL

Estratègies d'aprenentatge i resolució de problemes

2

EXPERT/A en COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

(20 crèdits)

Habilitats socials i emocionals

2

Llengua espanyola

2

Ocupació en persones amb diversitat intel·lectual

2

Recursos TIC

2

Salut laboral

2

Matemàtica funcional

2

Comunicació en l'empresa

2

Assessorament i orientació professional

2

Prácticum I*

2

Competències tècniques per a llocs de treball de peonaje, producció i/o logística**

2

ESPECIALISTA en COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

(30 crèdits)

Competències tècniques per a llocs de treball en el sector d'hostaleria i turisme**

2

Prácticum II*

8

* Pràctiques en l'àmbit de l'empresa

**Optativa (cursar solament una assignatura)

HORARI DEL CURS

PERÍODE D'IMPLANTACIÓ DEL PEP

Inici del curs: 22 de gener de 2018

Fi del curs: 23 de maig de 2018

La formació s'impartirà de dilluns a divendres en horari de matí

PERÍODE D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Inici: 29 de novembre

Fi: 8 de gener

* La sol·licitud es cursa emplenat el següent formulari

PERÍODE DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS

Admeses les sol·licituds, es procedirà en dues fases a realitzar les entrevistes de selecció. En aquesta entrevista participaran

 • personal docent de la UA que assumeixen les funcions d'adreça i coordinació,
 • personal tècnic d'UPAPSA
 • i el personal de suport especialitzat del PEP.

L'objectiu de l'entrevista personal amb les i els sol·licitants és:

 • Valorar els aspectes motivacionals per a la realització del curs.
 • Identificar les capacitats per a l'aprofitament del curs.
 • Analitzar l'entorn familiar i social per a determinar necessitats específiques de l'alumnat.

Fases de selecció:

1ª fase de selecció. Desembre de l'11 al 15 desembre

2ª fase de selecció. Gener del 9 al 12 de gener

 

* Les sol·licituds es valoraran en dues fases segons ordre de sol·licitud. La cita per a l'entrevista personal es concretarà a través de correu electrònic i/o telefònicament a través del personal d'administració i serveis del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

PERSONAL DE SUPORT

El curs comptarà amb una persona en qualitat de "personal de suport" que assumirà, entre altres funcions:

 • L'acció tutorial amb l'alumnat.
 • La gestió documental.
 • La intervenció individualitzada de modificació de conductes.
 • Les entrevistes amb les famílies.

 

El PEP explica entre els seus docents amb el personal tècnic d'UPAPSA.

ADREÇA I COORDINACIÓ ACADÈMICA

Departament de Psicologia de la Salut

Nicolás Ruiz Robledillo (adreça)

Violeta Clement Carbonell (coordinació)

NORMATIVA

Normativa sobre ensenyaments propis de la UA , aprovada el 14 d'abril de 20014 i publicada en el Butlletí Oficial de la UA el 15 d'abril de 2014.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat


Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 9917

Fax: (+34) 965 90 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464