Saltar apartados

premis tfg i tfm càtedra responsabilitat social

 

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA PER A PREMIAR ELS TREBALLS FI DE GRAU I TREBALLS FI DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

 

QUI POR PARTICIPAR-HI?

 

Podrà optar als Premis qualsevol estudiant que: 

  • Haja desenvolupat i defensat el seu projecte en la Universitat d'Alacant durant el curs 2018/2019 i que es trobe relacionat amb la Responsabilitat Social; Gobernança; Drets humans; Pràctiques laborals; Medi ambient; Pràctiques justes d'operació; Assumptes de consumidors; Participació activa en la comunitat; altres qüestions relatives a emprendimiento social, ètica empresarial i investigadora, finances ètiques, clàusules socials en la contractació pública, desenvolupament sostenible, etc.
  • Sempre que el seu TFG i els TFM haja aconseguit, en la seua defensa, una nota mínima de 9 (nou).

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I LLOC:

Els qui desitgen participar en la convocatòria hauran de presentar la següent documentació en l'Oficina Central del Registre General de la Universitat d'Alacant (Edifici de Gerència i Serveis Generals del Campus de Sant Vicent):

 

  • 2. Com a documents annexos a la sol·licitud es presentaran dos sobres tancats:


Sobre A: en l'exterior del sobre s'inclourà com a única referència el títol del treball. En el seu interior s'inclourà el TFG o el TFM, imprès i enquadernat en espiral, sense cap identificació de l'autoria. 


Sobre B: en l'exterior del sobre s'inclourà com a única referència el títol del treball, i en el seu interior s'inclourà la següent informació:


a) Dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic vàlids a l'efecte de rebre les notificacions oportunes.


b) Certificació acadèmica justificativa de la defensa del treball.

  
Una vegada registrada la sol·licitud, el Registre General enviarà els sobres a la Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.En cap cas s'admetrà la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant.

 

PREMIS
  Primer Premi Accésit
Treballs Fi de Màster 450 € 400 €
Treballs Fi de Grau 350 € 300 €

  

Els premis estaran subjectes a la retenció de l’IRPF que marca la legislació vigent en el cas de premis i podran ser declarats deserts si, segons el parer del jurat, cap de les obres presentades reuneix prou requisits per a merèixer-ne la concessió.

 

DATES

Període de presentació de sol·licituds: 9 de juliol de 2019

Termini: 18 d’octubre del 2019 (23:59).

Resolució: 6 de novembre de 2019.

 

 

CONVOCATÒRIA COMPLETA (BOUA 07/09/2019)

 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat


Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 9917

Fax: (+34) 965 90 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464