Saltar apartados

premis tfg i tfm diversitat

 

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA PER A PREMIAR ELS TREBALLS FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR

 

QUI POR PARTICIPAR-HI?

 

Podrà optar als Premis qualsevol estudiant que:

 

  • Haja desenvolupat i defensat el seu projecte en la Universitat d'Alacant durant el curs 2018/2019 i que tracten les matèries d’identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat sexual i familiar en qualsevol de les seues manifestacions i perspectives teòriques i metodològiques. 
  • Sempre que el seu TFG i els TFM haja aconseguit, en la seua defensa, una nota mínima de 9 (nou).

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I LLOC:

 

Els qui desitgen participar en la convocatòria hauran de presentar la següent documentació en l'Oficina Central del Registre General de la Universitat d'Alacant (Edifici de Gerència i Serveis Generals del Campus de Sant Vicent):

 

  • 2. Com a documents annexos a la sol·licitud es presentaran dos sobres tancats:


Sobre A: en l'exterior del sobre s'inclourà com a única referència el títol del treball. En el seu interior s'inclourà el TFG o el TFM, imprès i enquadernat en espiral, sense cap identificació de l'autoria. 


Sobre B: en l'exterior del sobre s'inclourà com a única referència el títol del treball, i en el seu interior s'inclourà la següent informació:


a) Dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic vàlids a l'efecte de rebre les notificacions oportunes.


b) Certificació acadèmica justificativa de la defensa del treball.

  
Una vegada registrada la sol·licitud, el Registre General enviarà els sobres a la Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.



En cap cas s'admetrà la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant.

 

PREMIS

 

a) TFG y TFM  que desenvolupen temàtiques vinculades a la identitat de gènere, expressió de gènere i diversitat sexual. 

Premio TFG 400 €

Accésit  TFG 300 €

Premio TFM 450 €

Accésit TFM 350 €

 

b) TFG y TFM que 

que desenvolupen temàtiques vinculades a la diversitat familiar.

Premio TFG 400 €

Accésit  TFG 300 €

Premio TFM 450 €

Accésit TFM 350 €

 

Els premis estaran subjectes a la retenció de l’IRPF que marca la legislació vigent en el cas de premis i podran ser declarats deserts si, segons el parer del jurat, cap de les obres presentades reuneix prou requisits per a merèixer-ne la concessió.

 

 

DATES

Període de presentació de sol·licituds: 9 de juliol de 2019

Termini: 18 d’octubre del 2019 (23:59).

Resolució: 6 de novembre de 2019.

  

  

CONVOCATÒRIA COMPLETA (BOUA 09/07/2019)

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat


Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 9917

Fax: (+34) 965 90 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464