Saltar apartados

canvi nom

 

Canvi de nom d'ús comú

El canvi de nom d'ús comú implica el dret a utilitzar lliurement el nom triat a sol·licitud de la persona interessada, així com el dret al fet que siga tractada i trucada, d'acord amb el nom amb el qual s'identifica.

 • Efectes

  El canvi de nom d'ús comú tindrà efectes exclusius en les actuacions i en els procediments interns de la Universitat d'Alacant.

  Quan la Universitat d'Alacant expedisca documentació oficial, com a títols i certificats acadèmics, relatius a les persones que hagen realitzat un canvi de nom d'ús comú segons el previst en aquest Protocol, constarà les dades que apareguen en el seu document nacional d'identitat (D.N.I.) o document equivalent, d'acord amb la legislació vigent.

 • Gratuïtat

  Els tràmits per al canvi de nom d'ús comú seran gratuïts, no requeriran d'intermediació alguna i, en cap cas, implicaran l'obligació d'aportar o acreditar qualsevol tipus de documentació mèdica.

 

Canvi de nom d'ús legal

El canvi de nom d'ús legal implica el dret a utilitzar el nom d'ús legal que la persona haja modificat en el Registre Civil i que tinga actualitzat en el seu nou DNI.

 • Efectes

  El canvi de nom d'ús legal tindrà efectes exclusius en tots els documents oficials i de gestió administrativa de la Universitat d'Alacant.

 • Gratuïtat

  Els tràmits per al canvi de nom d'ús comú seran gratuïts, no requeriran d'intermediació alguna i, en cap cas, implicaran l'obligació d'aportar o acreditar qualsevol tipus de documentació mèdica.

Terminis

En qualsevol moment..

 • La sol·licitud de canvi de nom d'ús comú es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic.
 • El procés de canvi de nom d'ús comú, des del moment en què ha sigut acceptada la sol·licitud de la persona interessada, no excedirà les dues setmanes.
 • En els terminis establits no computarà els períodes no lectius o de vacances de la Universitat d'Alacant.
 • En el cas específic del termini d'emissió del carnet universitari de la UA dependrà, si escau, dels calendaris acordats amb l'entitat col·laboradora.
 

Dret d'informació

 • El Vicerectorat notificarà a les unitats gestores el canvi de nom triat i informarà de la resolució a la persona sol·licitant.

sol·licitud

Model de Sol·licitud

Cada sol·licitud és específica depèn del col·lectiu al que pertanga la persona sol·licitant:

canvi de nom d'ús comú

 • Formulari sol·licitud de canvi de nom d'ÚS COMÚ per a ESTUDIANTS ( Annex 2 - Annex 2 )
 • Formulari de sol·licitud de canvi de nom d'ÚS COMÚ para PDI/PAS ( Annex 3 - Annex 3 )

canvi de nom d'ús legal

 • Formulari sol·licitud de canvi de nom d'ÚS LEGAL per a ESTUDIANTS/PDI/PAS ( Annex 4 - Annex 4 )

 

¿A qui es dirigeix?

La persona interessada o el seu representant legal, presentarà la sol·licitud de forma electrònica i la dirigirà al Vicerectorat amb competències de diversitat (Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat)

 


Per UA Cloud

i Administració

Per correu electrònic

vr.social@ua.es

Canvi de fotografia

es realitzarà per la persona interessada a través de la seua UA Cloud¿Cal tenir en compte algun termini per a sol·licitar-ho?

No. La sol·licitud de canvi de nom pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

... En qualsevol moment.     

 

 

Identitat de Gènere


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464