pàgina d'inici del lloc

Vicerector de Transformació Digital

Director de Secretariat de Tendències i Projectes Tecnològics
Directora de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Vicegerent de Tecnologies de la Informació
Secretaria Administrativa
Nuria
Nuria Martos Muñoz
3930
vr.tdigital@ua.es
Despatx:

0028PB031

Destacats

Pla de continuïtat

Espais lliures per a seguiment de classes online

Cartera de projectes TI

Normativa i procediments TI UA

Unitat d'Accessibilitat Digital