Saltar apartados

Normes de qualitat lingüística per al web institucional

 

1. Hi ha un sol web institucional, que disposa de tres versions lingüístiques: espanyol (directori /es/), valencià (directori /va/) i anglès (directori /en/). Cada unitat té un sol web, el qual inclou les tres versions lingüístiques.

 

2. Les versions en valencià i castellà han de ser sempre simètriques, i qualsevol canvi en una versió s’ha de reflectir simultàniament també en l’altra, de manera que les dues versions estiguen permanentment actualitzades. Estan exempts d’aquesta simetria els blogs institucionals i altres plataformes web 2.0, si bé els administradors han de procurar que hi apareguen articles en els dos idiomes.

 

3. La versió en anglès del web institucional té una funció estratègica de difusió i promoció de la Universitat d’Alacant a l’estranger, i per això no ha de ser simètrica respecte a les versions en les dues llengües oficials, sinó que, en general, ha d’oferir uns continguts concebuts i dissenyats específicament amb aquest propòsit.

 

3.1. Totes les unitats han de tenir en la pàgina d’inici de la versió en anglès (directori /en/) un text de presentació, redactat amb molta claredat i concisió, que continga una breu descripció dels serveis que ofereix i les dades de contacte, de manera que els usuaris que estiguen interessats a obtenir-ne més informació hi puguen contactar. Aquest text de presentació és l’únic contingut que totes les unitats han de tenir obligatòriament disponible en la versió en anglès.

 

3.2. Al peu de la presentació caldrà incloure el text següent:

PLEASE NOTE that the information contained in the menus on the left may not be, totally or partially, available in English. For further information about the services we offer, please contact us.”

 

3.3. Les unitats que vulguen oferir més continguts en anglès podran fer-ho, sempre que ho facen en els termes previstos en el punt 4.2.

 

3.4. La resta de continguts dins del domini /en/ que no estiguen disponibles en anglès s’hauran de mantenir degudament actualitzats en valencià o en castellà. Això assegurarà que el web siga navegable, a pesar de no estar disponible íntegrament en anglès.

 

3.5 La persona que administra el web de cada unitat o secció és igualment responsable de les tres versions lingüístiques –valencià, castellà i anglès–, i s’ha d’encarregar que totes tres estiguen degudament actualitzades i que presenten una qualitat lingüística suficient. Per a fer-ho, disposarà del suport de Qualinweb en els termes establits en el punt següent.

 

4. Qualinweb (qualinweb@ua.es) és el servei de suport lingüístic que ofereix la Universitat als administradors del web institucional per a ajudar-los a garantir la qualitat lingüística en el web.

 

4.1. Suport lingüístic en valencià:                     

Qualinweb ofereix suport per a la correcció dels textos de la versió en valencià. Atès que l’objectiu és fomentar l’autonomia lingüística dels editors de webs, els tècnics de Qualinweb faran arribar als administradors les correccions degudament indicades, perquè aquests les introduïsquen en les webs corresponents.

 

4.2. Suport lingüístic en anglès:

Qualinweb ofereix suport per a la traducció dels textos de la versió en anglès. Aquests textos, que s’hauran de presentar redactats en valencià o castellà, hauran d’estar adaptats d’acord amb els possibles interessos dels usuaris internacionals. Per a evitar saturar el servei, s’han d’evitar textos que donen informació poc rellevant per a aquest tipus d’usuari.

 

4.2.1 Totes les unitats comptaran amb el suport de Qualinweb per a la traducció a l’anglès del text de presentació referit en el punt 3.1.

 

4.2.2 En el cas que una unitat vulga rebre el suport de Qualinweb per a oferir més continguts en anglès que simplement el text de presentació obligatori, ho haurà de sol·licitar, justificant-ho degudament, al Comitè Web, que tindrà en compte, per a autoritzar-ho, criteris de rellevància i projecció internacional de la informació, però també la capacitat de Qualinweb d’atendre l’encàrrec. En tot cas, la unitat haurà de proporcionar els textos, en castellà o valencià, convenientment adaptats i dirigits a usuaris internacionals.

 

4.2.3 Les unitats que vulguen disposar de més contingut en anglès sense recórrer als serveis de Qualinweb podran fer-ho sempre que la mateixa unitat puga garantir la qualitat lingüística dels textos.

 

4.2.4 Els webs que disposen de versió en anglès publicada amb anterioritat a aquestes normes podran mantenir-la si n’està assegurada la qualitat lingüística.

 

 

Comitè Web

 Universitat d’Alacant, febrer de 2012

Web Institucional


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464