Correu electrònic amb Webmail  
 
3. SEGURETAT. AUTENTICACIÓ DE L'USUARI.

3.1 Certificat de seguretat. 

Una vegada seleccionada la modalitat d'accés i abans d'identificar-vos, Webmail comprovarà que teniu un certificat de seguretat instal·lat. Açò és especialment important per a assegurar la privadesa i la confidencialitat en les comunicacions i perquè ningú puga tenir accés al vostre correu electrònic, ja que la informació viatjarà per la xarxa xifrada.

Si és la primera vegada que useu el servei Webmail, heu d'instal·lar un certificat de seguretat. Per exemple, el navegador Mozilla us informa que va a instal·lar un certificat de seguretat i que l'autoritat certificadora (la Universitat d'Alacant, eb aquest cas) no està reconeguda per a estendre certificats. Això és normal, ja que la UA no és un organisme dedicat a expedir certificats de seguretat de validesa internacional, únicament pot fer-ho en la xarxa del campus. Feu clic en 
'Accepta'Si accepteu el certificat, podeu fer-ho per a la sessió actual o per a totes les sessions que en endavant establiu amb Webmail. En el primer cas, cada vegada que useu Webmail haureu d'obtenir un nou certificat. En el segon cas, només l'haureu d'obtenir quan caduque el vigent (un any de validesa aproximadament). Si no hi esteu d'acord, podeu rebutjar el certificat i no es realitzara la connexió. El mes còmode és acceptar el certificat fins que caduque.

En cas d'utilitzar Microsoft Explorer, la pantalla que apareixerà serà aquesta:  

 
Pàgina mantinguda pel Servei d'Informàtica 
Última actualització: 01-feb-2006 
Pàgina principal enviar correu