Correu electrònic amb Webmail
 


5.1.1 Menú missatges

 • Lista de carpetes

Aquesta llista desplegable conté les carpetes que heu creat per a organitzar el correu. Quan rebeu correu nou, es desa en la carpeta INBOX de manera automàtica. Si voleu veure els missatges emmagatzemats en una altra carpeta, desplegueu la llista de carpetes i feu clic en la que voleu consultar.

 

En aquest cas, hi ha quatre carpetes creades previament. Seleccionem, per exemple, la carpeta 'Paperera'.


            No conté missatge. Tornem a 'Inbox' novament:


Accedim novament a la llista amb els missatges rebuts. Si hi ha més missatges dels que es poden veure simultàniament, es mostra una barra de desplaçament a la dreta, per poder veure la resta de missatges. 
 • Llegir els missatges de correu
Com que només s'hi veu l'assumpte i el remitent dels missatges, per a llegir-ne el contingut, heu de clicar en l'assumpte del missatge que volem conéixer.

 


 • Missatges de correu amb fitxers adjunts
Si rebeu missatges amb informació addicional en forma de fitxers adjunts,


 
aquests fitxers apareixen en l'apartat d'arxius, amb el nom de subratllat i la icona d'un clip. Si feu clic en el nom del fitxer, el podreu veure o desar al disc de l'ordinador. Normalment, el navegador mostrarà un menú amb les opcions disponibles per a cada tipus de fitxer adjunt, encara que això depén tant del navegador que useu com de la classe de fitxer. Per exemple, Explorer obri aquest quadre de diàleg:

 
Si escolliu l'opció 'Obrir', s'obrirà el document de manera automàtica amb l'aplicació predeterminada per a aquest tipus d'arxius, perquè pugueu veure'n el contingut abans de desar-lo. Si teniu la seguretat que la informació és fiable, podeu desar-lo directament. Aneu amb compte amb els virus.

Podeu rebre més d'un fitxer adjunt en el mateix missatge de correu.

 • Obtenir missatges nous.  
En seleccionar aquesta opció, podreu descarregar els missatges nous que us hagen enviat. Automàticament, els missatges entrants són emmagatzemats en la carpeta INBOX.

 • Redactar un missatge de correu
Amb aquesta opció, podeu escriure nous missatges de correu. En fer clic en la icona, accedireu a la finestra de composició de missatges.
  
Els elements d'aquesta finestra són:
 • Per a: espai per a l'adreça electrònica del destinatari.
 • Cc: adreça de les persones que voleu que reben còpia del missatge.
 • Bcc: amb aquesta opció, els destinataris no sabran a qui ha arribat una còpia.
 • Assumpte: descripció breu del contingut del missatge.
 •   L'opció que aplica la lupa és especialmente útil si no coneixeu l'adreça de correu del destinatari del missatge, ja que permet fer recerques en el directori de la Universitat d'Alacant. Si feu clic en aquesta icona en els elemento Per a , Cc o Bcc, accedireu a aquesta finestra:
 
Haureu d'introduir-hi el nom o els cognoms de la persona que busqueu i obtindreu una llista amb totes las coincidències trobades. Si voleu trobar l'adreça d'un alumne, seleccioneu Alumnat en l'apartat Buscar en. Tingueu en compte que aquesta és l'única manera de consultar les adreces electròniques de l'alumnat des de fora de la UA.

 

Si cliqueu en les adreces electròniques que Webmail muestra, s'afegiran automàticament al quadre de text Per a, Cc o Bcc, sense haver de teclejar res i, per tant, sense errades de mecanografia. Si voleu afegir  diverses adreces, només només les heu de seleccionar i Webmail les separarà automàticament amb comes.
 • Adjuntar arxius: fent clic en 'Examinar', indicareu el nom de l'arxiu que voleu adjuntar. Apareixerà una línia nova per arxiu.
 
Aneu amb compte amb el volum dels arxius adjunts que envieu. Si són molt grans, és possible que Webmail no els puga processar i, consegüentment, es produïsca un error. Si, per exemple, envieu un missatge de més de 5 megabytes apareixerà aquesta pantalla:

 

 •  -  Si tot és correcte, feu clic en 'Enviar' i el missatge serà processat per a enviar-lo.

 • Consigna

Aquest servei sorgeix com a resposta a la necessitat dels usuaris de la Universitat d'Alacant d'intercanviar arxius amb un pes que supera els límits establits pel servei de correu electrònic.

El document no es transferirà a la bústia del destinatari, només s'enviarà una referència perquè el destinatari puga descarregar-lo. Així, s'evita que l'enviament siga rebutjat, per sobrepassar les limitacions imposades pel servei de correu, i una possible saturació de la bústia del destinatari.

El servei té aquestes característiques generals:

   
· Ofereix la possibilitat d'enviar en únic missatge fins a 300 MB.
   
· L'espai ocupat per un usuari en la consigna no pot superar els 4 GB.
   
· La consigna no és infinita, té un límit. Si està plena d'arxius d'altres usuaris no es podrà utilitzar fins que se n'allibere espai.
   
· Ús monitoritzat del servei.
   
· Els arxius transferits a la consigna seran esborrats automàticament en passar un, tres o set dies, segons la selecció de l'enviament.

RESPONSABILITATS

Continguts: la persona responsable dels continguts és qui allotja els arxius. Tots els arxius allotjats en aquest espai han de respectar les llleis vigents, a més de les normatives de la Universitat d'Alacant. Si el contingut de l'arxiu és sensible, xifreu-lo abans.

Seguretat: el responsable dels continguts ha d'assegurar-se que els arxius allotjats no posen en perill la resta de la comunitat universitària. • Esborrar missatges de correu. 
Amb aquesta opció podeu esborrar els missatges que no voleu conservar. Això és important per a deixar espai lliure en la bústia i, així, poder rebre missatges nous, ja que la bústia té una capacitat limitada i en saturar-se perd els missatges nous. Per a saber l'espai que ocupa un missatge, fixeu-vos en la columna KB. Per a conéixer l'espai total de què disposeu en la bústia, seleccioneu l'opció Carpetes en el menú principal. 

Per a esborrar un missatge, seleccioneu-lo fent clic en el requadre que hi ha a l'esquerra de la columna Assumpte. Si feu clic en Esborrar Missatges sense haver-ne seleccionat cap, Webmail us mostrarà aquest avís:


 

Si voleu seleccionar tots els missatges de la carpeta en què treballeu, no cal que els seleccioneu d'un en un. Feu clic en el primer requadre, el de fons color gris fosc, i tots seran seleccionats:

 

Si voleu eliminar la selecció d'un missatge, cliqueu en el requadre corresponent, que quedrà en blanc.
 • Moure missatges. 
Amb aquesta opció, podeu traslladar els missatges a altres carpetes que hàgeu creat. Prèviament, haureu de seleccionar els missatges tal com explica l'apartat anterior. En fer clic en la llista desplegable Moure missatges a, seleccionareu la carpeta de destinació. Si no heu seleccionat cap missatge, Webmail mostrarà un avís.


Buscar missatges.


                                                                  
 Amb aquesta opció, podeu buscar en els correus que teniu. Podeu seleccionar el criteri de cerca, només heu de desplegra-ne la llista. Per exemple, podríeu buscar els missatges que continguen el terme Libro en el cos del misstge:

                                                               

N'obtindríeu aquest resultat:
                                 


Per a poder veure de nou tots els missatges i no només els que coincideixen amb el criterio de cerca, cliqueu en la icona , que apareix a la dreta en haver-se presentat el resultat d'una cerca.


 • Respondre missatges. 
Per a respondre a un missatge, feu clic en aquesta opció que hi ha en el cos del missatge:

                  


En fer-hi clic, accedireu a aquesta finestra:

 


Webmail emplenarà automàticament el camp Per a i l'Assumpte, que serà l'original precedit de RE: (reply). El text del missatge inclou el de l'anterior, al qual voleu respondre i anirà marcacat amb el símbol > en cada línia. Us aconsellem mantenir tot el missatge anterior o incloure'n una part en la resposta, perquè el destinatari sàpia quin és missatge a què responeu. Les opcions de la finestra ja s'explicaren en l'apartat Redactar un missatge de correu.

Les opcions de la finestra ja van ser explicades en l'apartat 'Redactar un missatge de correu". • Respondre a tots
Una opció idèntica a l'anterior. Ara bé, si el missatge original tenia més d'un destinatari, la resposta els arribarà a tots.


 • Reenviar.
Permet enviar un missatge dins d'un altre, perquè el llegisquen altres destinataris. El camp Per a queda en blanc i l'Assumpte del missatge coincideix amb el de l'original precedit per FW: (forward)

 • Imprimir
Per a imprimir el missatge seleccionat.
  
Anterior


 
Pàgina mantinguda pel Servei d'Informàtica 
Última actualització: 01-feb-2006 
Pàgina principal enviar correu